Special Gym

Vanaf september 2013 organiseert Gelregym een gymles speciaal voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar. Kinderen die meer moeite met bewegen hebben dan hun leeftijdsgenootjes maar die het wel erg leuk vinden om sportief bezig te zijn.

U kunt hierbij denken aan kinderen die:

  • in het reguliere bewegingsonderwijs opvallen en/of achterlopen
  • weinig zelfvertrouwen hebben
  • een motorische achterstand hebben
  • te kampen hebben met overgewicht
  • een bewegingsachterstand hebben
  • een fysieke beperking hebben (zoals Cerebrale parese, DCD)
  • gedragsproblematiek (zoals autisme)

Omdat we als vereniging ook deze kinderen graag tot onze leden willen laten behoren, starten we deze pilot voor de duur van een jaar.

Gelregym heeft apart voor Special Gym een trainster aangenomen die naast docente lichamelijke opvoeding ook haar diploma bewegingsagogie en psychomotorische therapie heeft gehaald. Haar naam is Hayke van Valburg.

Het bewegingsaanbod betreft een breed scala en is zeker niet alleen gericht op gymnastiekonderdelen.

U bent dus verzekerd van een professionele aanpak en begeleiding voor uw kind die (weer) plezier krijgt in bewegen!

INTERESSE?

Heeft u het idee dat uw kind in deze doelgroep past? Bent u op zoek naar een activiteit die past bij de huidige conditie van uw kind?

Dan is Special Gym vast wat voor hem of haar!

Tijdens de eerste twee lessen, observeert de trainster of uw kind in de huidige groep past. Dit doen we om te beoordelen of er voldoende aandacht is voor uw kind en om teleurstellingen te voorkomen. In overleg met u als ouder(s) communiceert de trainster na deze twee lessen of lid worden van Special Gym goed bij uw kind zou kunnen passen. Zaken als zich aan de regels kunnen houden en kunnen luisteren, zijn hiervoor leidend.

Deze twee lessen zijn gratis; na het overleg met de trainster kunt u uw kind aanmelden via de pagina Aanmelden.

De lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Huygenslaan 44 te Dieren.

Vanaf 17 september worden de lessen gegeven op dinsdagavond van 17.30 tot 18.30 uur.
Bij 4 aanmeldingen gaan we van start. Het maximum aantal leden voor Special Gym is 8; zijn er meer aanmeldingen dan wordt een wachtlijst aangemaakt en wordt door het bestuur besloten of het aangaan van een tweede uur Special Gym wenselijk is. De contributie is €11,80 per maand. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd aan het begin van het nieuwe kwartaal.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen met: Hayke van Valburg 06-24167136 (trainster Special Gym). Aanmelden kan ook via Secretariaat.gelregym@gmail.com

Graag zien we u en uw kind bij Special Gym!

Comments are closed.