Archive for 29 mei 2014

Feestje Gelregym 75 jaar

Donderdag 3 april j.l. bestond onze vereniging officieel 75 jaar. Voorafgaand door de algemene leden vereniging waar de naamswijziging van Christelijke Vereniging voor Sport en Recreatie “ Gelre” naar Gelregym met meerderheid werd aangenomen. We zijn het feestje dus gestart met een nieuwe naam!

Om 19.45 uur kwamen de eerste gasten al in het nieuwe onderkomen van De Dierense Speeltuin, en waren er geluiden van herkenning te horen bij het zien van oude bekenden. Niet alleen oud leden van meer dan 40 jaar geleden waren er, ook de meer jongere generaties kwamen met elkaar bijpraten en haalden n.a.v. foto’s mooie herinneringen op. Ook collega’s en andere genodigden van onze regio kwamen ons feliciteren.

De KNGU overhandigde Gelregym een mooie vlag en een cadeaubon. Henk Vos kreeg vanwege zijn 50 jarig actief zijn voor onze vereniging een fraaie speld door de KNGU uitgereikt en werd door ons blij gemaakt met een digitale camera.

We zijn erg blij met alle felicitaties, kaarten en giften; beste mensen vanaf deze plek: Hartelijk dank hiervoor!

Al met al was het een gezellige drukte, die nog eens benadrukt werd toen Gelreband Dieren langs kwam en onze jubilerende vereniging muzikaal in het zonnetje zette. Kijk maar op de foto’s hieronder!

Op naar het 80 jarig bestaan!

   
IMG_9617.JPG
IMG_9619.JPG
IMG_9620.JPG
IMG_9624.JPG
IMG_9625.JPG
IMG_9552.JPG
IMG_9554.JPG
IMG_9555.JPG
IMG_9556.JPG
IMG_9557.JPG
IMG_9558.JPG
IMG_9559.JPG
IMG_9561.JPG
IMG_9562.JPG
IMG_9564.JPG
IMG_9566.JPG
IMG_9567.JPG
IMG_9569.JPG
IMG_9570.JPG
IMG_9573.JPG
IMG_9572.JPG
IMG_9574.JPG
IMG_9575.JPG
IMG_9576.JPG
IMG_9578.JPG
IMG_9579.JPG
IMG_9580.JPG
IMG_9581.JPG
IMG_9582.JPG
IMG_9583.JPG
IMG_9584.JPG
IMG_9585.JPG
IMG_9586.JPG
IMG_9588.JPG
IMG_9589.JPG
IMG_9590.JPG
IMG_9592.JPG
IMG_9593.JPG
IMG_9594.JPG
IMG_9595.JPG
IMG_9596.JPG
IMG_9597.JPG
IMG_9598.JPG
IMG_9599.JPG
IMG_9601.JPG
IMG_9602.JPG
IMG_9603.JPG
IMG_9605.JPG
IMG_9606.JPG
IMG_9607.JPG
IMG_9608.JPG
IMG_9610.JPG
IMG_9612.JPG
IMG_9613.JPG
IMG_9614.JPG
IMG_9615.JPG
IMG_9616.JPG
IMG_9617.JPG
IMG_9619.JPG
IMG_9620.JPG
IMG_9624.JPG
IMG_9625.JPG
IMG_9552.JPG
IMG_9554.JPG
IMG_9555.JPG
IMG_9556.JPG
IMG_9557.JPG
 

Gelregym opnieuw in de prijzen!

Zaterdag 17 mei jl. was het zover: de turnfinale van de 5e divisie Regio Oost Gelderland. Dit keer gehouden in de sporthal in Doetinchem. Terwijl buiten de zon scheen, waren de turnsters uit de regio geconcentreerd bezig zich van hun beste kant te laten zien.

Ook wij waren er weer bij, en hoe! Sterre Mastebroek, Teska Vermande en Sacha Geerdink hebben laten zien wat ze in huis hadden.

Voor Sterre Mastebroek leverde dat een tweede plaats op. Geweldig: van harte gefeliciteerd Sterre!

finale2014

Gelregym 75 jaar: een terugblik

Donderdag 3 april was het zover: Gelregym bestond 75 jaar. We mochten veel (oud)leden en andere geïnteresseerden begroeten waaronder de Gelreband ! Rhedens Nieuws was ook van de partij en maakte een leuke impressie: http://rheden.nieuws.nl/nieuws/20140404/Gelregym-viert-75-jarig-bestaan-met-receptie-bij-de-Dierense-Speeltuin

Sociaal Jaarverslag Gelreym 2013-2014

Samenstelling bestuur:

In 2013 zijn we gestart met 5 bestuursleden. Alle formele bestuursrollen zijn ingevuld. Helaas heeft Ivonne Trentelman in oktober aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid per 1 januari 2014.

Het bestuur ziet er nu (maart 2014) als volgt uit:

  • Voorzitter: Annette Stuurwold (aftredend 1 januari 2015)
  • Penningmeester: Frans Elsendoorn (aftredend maart 2016)
  • Secretaris: Sandra Jurriëns (aftredend maart 2016)
  • Lid: Louis Knuvelder (aftredend april 2016)

Technische leiding

Ten aanzien van de samenstelling van het team trainers zijn er ook de nodige wijzigingen geweest. Cindy Huygens heeft i.v.m. haar werk haar trainerschap bij Gelregym beëindigd; zij is gelukkig nog wel actief in de jubileum commissie en is inzetbaar als vervangster ingeval van ziekte of andere afwezigheid.

Voor de dinsdag is nu Bente Pol als trainster aangesteld; zij traint ook een aantal groepen bij Sparta in Brummen en brengt dus ervaring mee.

Verder zijn we in september gestart met een pilot Special Gym voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar die meer moeite met bewegen hebben dan hun leeftijdsgenootjes. En die het wel erg leuk vinden om sportief bezig te zijn. Hayke van Valburg geeft deze les op de dinsdagmiddag. Ook werkt zij samen met een fysiopraktijk waardoor kinderen van daar uit kunnen doorstromen naar Special Gym. Voor de zomervakantie evalueren we de pilot en besluiten we of dit doorgang krijgt of niet.

I.v.m. tijdelijk werk van Henk Vos zijn de uren voor de jongensgroepen en acrogymnastiek op de vrijdag naar een oude bekende van Gelregym gegaan: Vanaf 14 maart geeft Joella de Jong deze groepen les.

Het team trainers ziet er nu (maart 2014) als volgt uit:

Henk Vos, Anouk Zweers, Bente Pol, Hayke van Valburg, Joella de Jong, Marjanne Goossens.

Financiele positie

Gelregym heeft een gezonde financiële positie ondanks een gestaag structureel dalend ledenaantal. I.v.m. het 75 jarig jubileum hebben we een bedrag a E 4000,00 gereserveerd om dit jaar extra activiteiten te kunnen houden.

Dit zijn de extra activiteiten voor 2014:

  • Receptie viering 75 jarig bestaan Gelregym
  • 24 mei Circus Poeha leert leden van Gelregym (en sponsoren) circusvaardigheden
  • September Stuif-es-in voor alle Dierenaren
  • 8 november Groots optreden van en voor onze leden en hun familie en vrienden

Leden

Ook het afgelopen jaar zet de gestage daling in leden zich voort. Op dit moment heeft Gelregym 170 leden.

Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen zoals een groot aanbod aan sportactiviteiten in Dieren, verdere vergrijzing, slechte economie e.d. Dit helaas en ondanks het feit dat we minimaal 2 keer per jaar een open ochtend organiseren, waar uit eigenlijk altijd nieuwe leden voortkomen. M.n. de instroom binnen de leeftijdsgroep 3-6 jaar is goed. De uitstroom wordt m.n. veroorzaakt door meiden/jongens van 10 – 12 jaar.

In dat kader onderzoeken we in hoeverre we gaan starten met een nieuwe activiteit “ Freerunning” iets voor de doelgroep jongens in de leeftijd 10-16 jaar. Dit niet op basis van een gewoon lidmaatschap maar op basis van een beperkt aantal lessen. We denken dan aan zo’n 10-12 lessen voorafgaand door een gratis clinic.

Om te toetsen of we binnen onze vereniging zelf zaken kunnen verbeteren, komt voor de zomervakantie een banner op de site te staan waarop leden kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn. We zullen dit structureel volgen en hopen op concrete verbeterpunten.

Selectie

Ook het seizoen 2013-2014 heeft Gelregym goed gepresteerd tijdens de wedstrijden. Telkens weer zijn er meisjes/meiden die tijdens de voorrondes van het vierkamp turnen in de top 5 komen. En mag een aantal van hen dus door naar de finale waar ook een paar prijswinnaars uit zijn voortgekomen. Alle leden worden steeds via de interne nieuwsbrief Gelrenieuwtjes geïnformeerd o.a. over de resultaten en ook komen deze op de website te staan.

Vanuit de gewone gymlessen komt instroom naar de selectie trainingen waardoor Gelregym zich bescheiden vernieuwt t.a.v. meiden die meer kunnen en willen investeren in de turnsport.

Website/Facebook

Onze website www.gelregym.nl is inmiddels volwassen geworden. Foto’s, mededelingen e.d. worden regelmatig geplaatst, zodat de actualiteit redelijk tot goed is te noemen. Toch zou het fijn zijn als de leden van Gelregym (en/of hun ouders of verzorgers) ook af en toe iets van zich zouden laten horen; dan wordt het meer een interactief medium.

Pinksterkamp

Zo’n 64 leden zijn tijdens de Pinksteren in 2013 op de fiets voor drie dagen naar de sporthal in Doetinchem gegaan. Erg leuk om te merken dat de leden ook in hun vrije tijd graag willen turnen en het naar hun zin hebben bij Gelregym. Prima georganiseerd door de train(st)ers en m.b.v. diverse vrijwilligers is dit kamp wederom een succes geworden

Verenigingsdag

In september 2013 was Gelregym aanwezig tijdens de Verenigingsdag voor Dieren, Ellecom, Spankeren en Laag-Soeren. Allerlei verenigingen op het gebied van sport, cultuur, muziek e.d. presenteerden zich. Hoewel het minder mooi weer was dan vorig jaar, hebben we ons goed kunnen presenteren. Veel flyers zijn meegegeven en dat hebben we gemerkt tijdens de daarop volgende inloopochtend! Deze ochtend werd namelijk erg goed bezocht en hierdoor hebben we nieuwe leden kunnen verwelkomen. In 2014 zullen we dan ook wederom de verenigingsdag aan de inloopochtend koppelen.

Inloopochtend

Twee tot drie keer per jaar organiseren we inloopochtenden. Een paar uren waar nieuwe kinderen kunnen ervaren wat je zoal kunt doen bij Gelregym. Dit jaar ook een extra les voor alle leeftijdsgroepen ingezet tijdens de voorjaarsvakantie. Alles bij elkaar blijkt dit soort inloopochtenden geschikt om m.n. jongere leden te werven. Voor de meer ouderen zijn de extra lessen waar ze ook vrienden kunnen introduceren meer passend.

Sinterklaasfeest

Altijd een succes, ook dit jaar weer! Goed georganiseerd met leuke Sint cadeautjes en een gezellige Sint en gekke Pieten. Dit jaar opnieuw met een kleine 60 kinderen.

Verkoopactie

Ook in 2013 hebben de leden en bestuur&trainers zich ingezet om speculaastaartjes te verkopen. Niet alleen bij bekenden maar ook bij een paar bedrijven dankzij actieve ouders. De opbrengst was ongeveer € 800,00: een prachtig resultaat. De opbrengst komt ten goede aan het 75 jaar jubileum in 2014.

Sponsoractie

Omdat het organiseren van onze jubileumactiviteiten extra geld kost, hebben we een groot aantal MKB bedrijven in Dieren e.o. gemaild met de vraag Gelregym te willen sponsoren. Men kan/kon kiezen tussen een vriendenpakket of een partnerpakket. Een aantal van hen heeft positief gereageerd; op dit moment zijn we nog actief bezig met een tussenstand van ong. E 400,00 een paar bedrijven die in natura willen sponsoren. Alle informatie is te vinden op onze website www.gelregym.nl

Maart 2014, Bestuur Gelreym