Archive for 16 mei 2023

Kampdag 24 juni 2023 voor leden onder de 9 jaar

Op zaterdag 24 juni 2023 organiseren wij een Kampdag voor de leden onder de 9 jaar. De Kampdag begint om 09.00 uur in onze eigen zaal en eindigt om 14.00 uur. We hebben gedurende de dag leuke activiteiten, dit zowel binnen- als buiten. Denk dus aan gepaste kleding en schoeisel voor zowel binnen als buiten. We hebben een lunch en zorgen dat iedereen zijn buik vol heeft als hij/ zij om 14.00 uur opgehaald wordt. Aanmelden kan via onderstaand formulier. De kosten zijn 5 euro, deze kunnen aan het begin van deze dag betaald worden.

Aanmeldformulier Kampdag 24 juni 2023

  Voor- en achternaam*

  Geboortedatum*

  Telefoonnummer*

  E-mail*

  Lust/mag uw kind frietjes?*

  Mag uw kind iets niet eten?*

  Verklaring goedkeuring voor foto- en/of beeldmateriaal kind(eren) voor*:

  Het plaatsen van zorgvuldig geselecteerde foto’s op b.v. facebook en website met het doel ouders te informeren c.q. op de hoogte te houden van deze Kampdag dag.

  * = verplicht

  Agenda algemene ledenvergadering 1 juni 2023

  Beste (ouders of verzorgers van) leden,

  Op donderdag 1 juni 2023 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). 

  Het volgende staat op de agenda

  1 opening
  2 notulen vorige ledenvergadering
  3 bestuurswisselingen
  4 financieel jaaroverzicht
  5 activiteiten en actualiteiten
  6 vaststellen budget en contributie komend jaar
  7 rondvraag
  8 sluiting

  Als bestuur hopen we op een mooie opkomst. 

  Per 1 juni gezocht: secretaris

  Het bestuur van Gelregym is per 1 juni op zoek naar een nieuwe secretaris. De volgende taken horen hierbij:

  -Contact onderhouden met de gemeente
  -Contact onderhouden met de ouders/ leden via mail, telefoon en Facebook
  -Agenda opstellen en notuleren tijdens vergaderingen
  -Tussen de 2 en 6 uur per maand

  Lijkt het je leuk om iets voor de club te betekenen en je aan te sluiten bij het bestuur? Laat dit dan ons weten! Je kan een mailtje sturen naar secretariaat.gelregym@gmail.com