Archive for 9 mei 2022

Agenda algemene ledenvergadering 11 mei 2022

Beste (ouders of verzorgers van) leden,

Op woensdag 11 mei 2022 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). 

Het volgende staat op de agenda

1 opening
2 notulen vorige ledenvergadering
3 bestuurswisselingen
4 financieel jaaroverzicht
5 activiteiten en actualiteiten
6 vaststellen budget en contributie komend jaar
7 rondvraag
8 sluiting

Als bestuur hopen we op een mooie opkomst.