Contributie

Geacht aspirant-lid en/of ouders verzorgers,

Het bestuur en de leiding van Gelregym heten u of uw kind van harte welkom bij onze vereniging en hopen dat de eerste kennismaking een begin zal zijn voor een lange periode van prettige en sportieve samenwerking.
Wij willen u enkele gegevens verstrekken die voor u van belang zijn.

Onze vereniging is aangesloten bij de KNGU. Ook zijn wij ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Onze statuten en regelementen kunt u opvragen bij de secretaris of op deze website nalezen. (statuten)

Een nieuw lid dient zich binnen een maand nadat de eerste les bezocht werd aan te melden met het aanmeldformulier. Na betaling van het inschrijfgeld van € 10,- te voldoen bij de eerste contributiebetaling is men als lid van onze vereniging ingeschreven. De eerste twee lessen (strippenkaart) zijn gratis.

De contributies (per kwartaal) voor 2023 zijn:

Les Contributie
Leden t/m 16 jaar € 47,04
Leden 17 jaar en ouder € 61,32
Vanaf het derde schoolgaande kind € 25,91
Freerunning € 47,04
Selectie* € 57,54
Pre Selectie* € 28,13
Ouder en kind gym € 45,81

* Alle lessen zijn 1 uur per week, behalve selectie, dit is 2 uur per week en pre selectie, dit is 1,5 uur per week.

Ook wordt 4x per jaar gelijk met contributie de bondscontributie afgeschreven. Dat betekent voor leden tot 16 jaar (in 2023) € 6,45 per kwartaal. Voor leden van 16 jaar en ouder (in 2023) € 7,95 per kwartaal en voor anonieme leden € 7,40 per kwartaal.

Opzegging lidmaatschap:
Door het lid of door de vereniging kan per kwartaal het lidmaatschap worden opgezegd. Dit graag via het afmeldformulier.
Het lopende kwartaal moet altijd betaald worden.

Hoe wordt de contributie betaald:
Middels een machtiging op het aanmeldformulier voor automatische incasso.
Bank: NL28 ABNA 0538 6199 10 t.n.v. Gelregym

De contributie wordt begin januari, begin april, begin juli en begin oktober geïncasseerd.

Wilt u alle wijzigingen schriftelijk doorgeven aan de penningmeester.
penningmeestergelregym@gmail.com