Archive for 24 juni 2018

Kijkles maandag 25 juni

Maandagavond 25 juni is er kijkles voor de groepen van 18.00 – 19.00 uur en 19.00 en 20.00 uur.

Kampdag 15 september 2018

Kampdag 2018

Nieuwsbrief juni 2018

nieuwsbrief juni 2018

7 juni jaarvergadering Gelregym

Beste (ouders of verzorgers van) leden,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de jaarvergadering van Gelregym. Deze zal plaatsvinden op donderdag 7 juni om 20.00 uur in Wijkcentrum De Drieschaar, Meidoornlaan 197 in Dieren. Het volgende staat op de agenda

1 opening
2 notulen vorige ledenvergadering
3 bestuurswisselingen
4 financieel jaaroverzicht
5 sociaal jaarverslag
6 activiteiten en actualiteiten
vaststellen budget en contributie komend jaar
8 rondvraag
9 sluiting

Vriendelijke groet,
Het bestuur van Gelregym

Mooie regiofinales Gelregym

Zaterdag 26 mei waren de finales voor de 5e divisie. Zaterdag 2 juni was het de beurt aan de 6e divisie. Zondag 3 juni waren de toestelfinales. Op alle dagen hebben alle meiden super gepresteerd. Hier vindt je een kleine impressie van deze dagen.

Alle uitslagen zijn te vinden op oost.kngu.nl