Inschrijving kampweekend gesloten

Tot vrijdag 29 maart kon er ingeschreven worden voor het kampweekend op 18 & 19 mei.
De kampcrew is nu keihard bezig om de planningen voor dit weekend te maken. Wanneer het weekend inzicht komt ontvangt iedereen meer informatie over wat er mee moet en mee mag op kamp.

Pinksterkamp 2024

Yess! Het is weer zover.. Het leukste weekend van het jaar komt er weer aan.. KAMP!

Op 18 & 19 mei gaan we weer op kamp in de turnhal in Didam. Een weekend vol leuke activiteiten en veel turnen en freerunnen.
Ben jij 7 jaar (geb. 2016), dan mag je gezellig met ons mee en vergeet je turn/freerun vriendjes en vriendinnetjes niet mee te vragen. Bij minimaal 50 aanmelding kan het kamp doorgang vinden.

De kosten van dit weekend bedragen €50,-. Dit bedrag kan na de aanmelding overgemaakt worden op het rekeningnummer van Gelre Gym o.v.v. de naam van het lid dat mee gaat op kamp.

{Binnenkort komt het aanmeld formulier tot 29 maart op de website te staan}

Bestuursleden gezocht!

Wij zijn met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het afgelopen jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen het bestuur. We hebben afscheid moeten nemen van meerdere bestuursleden en daarnaast hebben momenteel twee bestuursleden aangegeven er mee te willen stoppen (na meerdere jaren te hebben geholpen).

Vorig jaar hebben we een verzoek uitgezet waarbij een hulpvraag is neergelegd bij ouders, helaas zijn hier weinig reacties op gekomen. Om het voortbestaan van Gelre zeker te stellen zijn er bestuursleden nodig.

De tijd dat je kwijt bent is ongeveer tussen de 2 en 6 uur per maand. Hoe meer bestuursleden, hoe meer we samen het werk kunnen verdelen.

De taken waarvoor we bestuursleden zoeken zijn met name voor het secretariaat, communicatie/ social media en activiteiten. De bestuursleden die er nu zitten geven graag het stokje over.

Taken secretaris

 • Contact onderhouden met de gemeente
 • Contact onderhouden met de ouders/ leden via mail, telefoon en Facebook
 • Agenda opstellen en notuleren tijdens vergaderingen

Taken communicatie

 • Opstellen nieuwsbrief/ nieuwsberichten schrijven
 • Het bijhouden van de website
 • Het posten van social media berichten (Facebook en Instagram)
 • Overige communicatie

Taken activiteiten

 • Coördineren van de activiteiten
 • Begeleiden van de trainers/ trainsters (merendeels wordt zelfstandig opgepakt)
 • Activiteiten kalender maken en op vaste punten zorgen dat de communicatie richting de ouders en leden gaat

Lijkt het je leuk om een steentje bij te dragen zodat er een mooie vereniging blijft bestaan waar jouw zoon/ dochter met plezier naartoe kan blijven gaan? Neem dan contact met ons op! Je kan een mailtje sturen naar secretariaat.gelregym@gmail.com of neem contact op met Henk Vos via 06 22 44 51 46

We horen graag!
Bestuur Gelregym

Start lessen na de zomervakantie

De zomervakantie is bijna weer voorbij. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om te gaan sporten.

Vanaf maandag 28 augustus gaan de lessen weer van start, de train(st)ers hebben er zin in!

Foto’s kampweekend en kampdag 2023 online!

De foto’s van het kampweekend voor leden vanaf 9 jaar en de foto’s van de kampdag in juni voor leden onder de 9 jaar staan online. Beide activiteiten waren erg geslaagd.

Foto’s kampweekend
Foto’s kampdag

Kampdag 24 juni 2023 voor leden onder de 9 jaar

Op zaterdag 24 juni 2023 organiseren wij een Kampdag voor de leden onder de 9 jaar. De Kampdag begint om 09.00 uur in onze eigen zaal en eindigt om 14.00 uur. We hebben gedurende de dag leuke activiteiten, dit zowel binnen- als buiten. Denk dus aan gepaste kleding en schoeisel voor zowel binnen als buiten. We hebben een lunch en zorgen dat iedereen zijn buik vol heeft als hij/ zij om 14.00 uur opgehaald wordt. Aanmelden kan via onderstaand formulier. De kosten zijn 5 euro, deze kunnen aan het begin van deze dag betaald worden.

Aanmeldformulier Kampdag 24 juni 2023

  Voor- en achternaam*

  Geboortedatum*

  Telefoonnummer*

  E-mail*

  Lust/mag uw kind frietjes?*

  Mag uw kind iets niet eten?*

  Verklaring goedkeuring voor foto- en/of beeldmateriaal kind(eren) voor*:

  Het plaatsen van zorgvuldig geselecteerde foto’s op b.v. facebook en website met het doel ouders te informeren c.q. op de hoogte te houden van deze Kampdag dag.

  * = verplicht

  Agenda algemene ledenvergadering 1 juni 2023

  Beste (ouders of verzorgers van) leden,

  Op donderdag 1 juni 2023 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). 

  Het volgende staat op de agenda

  1 opening
  2 notulen vorige ledenvergadering
  3 bestuurswisselingen
  4 financieel jaaroverzicht
  5 activiteiten en actualiteiten
  6 vaststellen budget en contributie komend jaar
  7 rondvraag
  8 sluiting

  Als bestuur hopen we op een mooie opkomst. 

  Per 1 juni gezocht: secretaris

  Het bestuur van Gelregym is per 1 juni op zoek naar een nieuwe secretaris. De volgende taken horen hierbij:

  -Contact onderhouden met de gemeente
  -Contact onderhouden met de ouders/ leden via mail, telefoon en Facebook
  -Agenda opstellen en notuleren tijdens vergaderingen
  -Tussen de 2 en 6 uur per maand

  Lijkt het je leuk om iets voor de club te betekenen en je aan te sluiten bij het bestuur? Laat dit dan ons weten! Je kan een mailtje sturen naar secretariaat.gelregym@gmail.com

  Pinksterkamp 27 en 28 mei 2023

  EINDELIJK!!! Het leukste weekend van het jaar komt er weer aan.. KAMP!
  Op 27 en 28 mei gaan we weer op Pinksterkamp in Didam met veel turnen/
  freerunnen en andere leuke activiteiten.

  Het Pinksterkamp is voor leden vanaf 9 jaar, dus de leden die geboren zijn in
  het jaar 2014 en ouder. Bij minimaal 50 aanmeldingen gaat het door, vertel je
  vriendjes en vriendinnetjes dan ook snel dat jullie je moeten inschrijven!
  Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 24 mei.

  Om het voor iedereen leuk te maken en de kosten te kunnen dekken vragen we
  voor deelname aan het Pinksterkamp een bijdrage van €35,-. De aanmelding is
  afgerond wanneer het bedrag op de rekening is gestort van Gelregym. Het
  rekeningnummer is NL28ABNA0538619910.

  Wij hebben er enorm veel zin in en hopelijk jullie ook!

  Ps. Voor de leden jonger dan 9 jaar (geboren in jaar 2015 of jonger) organiseren
  wij op 24 juni weer een kampdag. Informatie hierover volgt later.

  Aanmeldformulier Pinksterkamp 2023

   Voor- en achternaam*

   Geboortedatum*

   Telefoonnummer*

   E-mail*

   Gebruikt uw kind medicatie?*

   Mag uw kind iets niet eten?*

   Verklaring goedkeuring voor foto- en/of beeldmateriaal kind(eren) voor*:

   Het plaatsen van zorgvuldig geselecteerde foto’s op b.v. facebook en website met het doel ouders te informeren c.q. op de hoogte te houden van het Pinksterkamp.

   * = verplicht


   Wijziging lessen na de meivakantie i.v.m. avondvierdaagse

   Na de meivakantie is meteen de avondvierdaagse in en rond Dieren. Daarom een aanpassing in het rooster van de lessen:

   Maandag
   Het eerste uur van 16.00 uur tot 17.00 uur gaat door, de lessen van 17.00 uur tot 20.00 uur komen te vervallen en de les van 20.00 uur gaat wel door.

   Dinsdag
   De eerste twee lessen gaan niet door. Vanaf 18.00 uur wel.

   Woensdag
   Alle lessen gaan door.

   Vrijdag
   Alle lessen gaan door.

   Mocht jouw kind niet mee lopen maar de les komt wel te vervallen? Overleg met de leiding of er bij een andere groep aangesloten kan worden.

   Fijne meivakantie allemaal!