Extra reminder!! Aangepaste lestijden i.v.m. avondvierdaagse Dieren

Dinsdag vervallen de eerste 3 lesuren en op donderdag zijn er geen lessen!

Comments are closed.