Agenda algemene ledenvergadering 1 juni 2023

Beste (ouders of verzorgers van) leden,

Op donderdag 1 juni 2023 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). 

Het volgende staat op de agenda

1 opening
2 notulen vorige ledenvergadering
3 bestuurswisselingen
4 financieel jaaroverzicht
5 activiteiten en actualiteiten
6 vaststellen budget en contributie komend jaar
7 rondvraag
8 sluiting

Als bestuur hopen we op een mooie opkomst. 

Comments are closed.