7 juni jaarvergadering Gelregym

Beste (ouders of verzorgers van) leden,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de jaarvergadering van Gelregym. Deze zal plaatsvinden op donderdag 7 juni om 20.00 uur in Wijkcentrum De Drieschaar, Meidoornlaan 197 in Dieren. Het volgende staat op de agenda

1 opening
2 notulen vorige ledenvergadering
3 bestuurswisselingen
4 financieel jaaroverzicht
5 sociaal jaarverslag
6 activiteiten en actualiteiten
vaststellen budget en contributie komend jaar
8 rondvraag
9 sluiting

Vriendelijke groet,
Het bestuur van Gelregym

Comments are closed.