27 juni algemene ledenvergadering (ALV) Gelregym

Beste (ouders of verzorgers van) leden,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van Gelregym. Deze zal plaatsvinden op donderdag 27 juni om 20.00 uur in het Duynhuis, Van der Duyn van Maasdamstraat 63 te Dieren.

Het volgende staat op de agenda:

1 opening
2 notulen vorige algemene ledenvergadering
3 bestuurswisselingen
4 financieel jaaroverzicht
5 activiteiten en actualiteiten
6 vaststellen budget en contributie komend jaar
7 rondvraag
8 sluiting

Vriendelijke groet,
Het bestuur van Gelregym

Comments are closed.