Gezocht op korte termijn! Bestuursleden en juryleden

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde, dit geldt ook voor Gelregym.

Gelregym maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren kunnen turnen en/of freerunnen tegen een betaalbare contributie. Daarnaast worden er jaarlijks leuke activiteiten gepland zoals Sinterklaas, een Gelredag en Pinksterkamp.

Momenteel kampen veel clubs met een tekort aan vrijwilligers, zo ook Gelregym.

Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf leden waarvan één bestuurslid ons gaat verlaten en de anderen een drukke baan hebben en-/ of jonge kinderen. Graag doen we hierbij een oproep voor extra bestuursleden. Tijd: maximaal een paar uur per maand.

We zoeken expertise op het gebied van vormgeving/communicatie (betreft aanpassingen op website/ facebook, maken van nieuwsbrieven en mail), achtervang bij in-uitgaande mail beantwoorden en bij de activiteitenplanning.

Daarnaast kampen we bij de selectiewedstrijden met een groot jurytekort. Er zijn afgelopen seizoen meerdere wedstrijden afgelast vanwege deze reden. Jurylid worden en hiervoor een opleiding volgen is iets wat we vanuit Gelregym aanbieden. Voor het jureren staat een kleine vergoeding.

Lijkt het je leuk om het bestuur te komen versterken of om jurylid te worden? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen.

Henk Vos      : 06 22 44 51 46
Johan Dogger    : 06 12 91 76 34

Bij voorbaat dank. Namens het Bestuur Gelregym

Henk Vos, Johan Dogger, Anita Werkman, Kelly Schelle en Manon Rodenburg

Foto’s Pinksterkamp

Hier vinden jullie de foto’s van het Pinksterkamp.

Agenda algemene ledenvergadering 11 mei 2022

Beste (ouders of verzorgers van) leden,

Op woensdag 11 mei 2022 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). 

Het volgende staat op de agenda

1 opening
2 notulen vorige ledenvergadering
3 bestuurswisselingen
4 financieel jaaroverzicht
5 activiteiten en actualiteiten
6 vaststellen budget en contributie komend jaar
7 rondvraag
8 sluiting

Als bestuur hopen we op een mooie opkomst. 

Nieuwsbrief Gelregym maart 2022

Hier vinden jullie de nieuwsbrief van maart 2022. https://gelregym.nl/wp-content/uploads/2022/03/Nieuwsbrief-maart-2022.pdf

Mocht je de nieuwsbrief niet per email ontvangen hebben? Stuur dan even een bericht naar secretariaat.gelregym@gmail.com onder vermelding van naam en emailadres.

Algemene ledenvergadering op 11 mei 2022

Op 11 mei 2022 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). Als bestuur hopen we op een mooie opkomst.

4 en 5 juni pinksterkamp 2022

EINDELIJK!!! Het leukste weekend van het jaar komt er weer aan.. KAMP! We gaan naar Didam.

Wij beloven veel plezier en leuke activiteiten! Wij hebben er enorm veel zin in en hopelijk jullie ook!

Het kamp is voor leden vanaf 9 jaar. Het kamp gaat door bij minimaal 50 aanmeldingen. Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 1 mei. De prijs van het kamp is dit jaar 30 euro. Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor het kamp. Er staat gelijk een éénmalige machtiging bij voor het kamp. De automatische incasso zal begin mei geïncasseerd gaan worden.

Ps. Voor de leden jonger dan 9 jaar organiseren we in het najaar weer een kampdag. Informatie hierover volgt later.

Aanmeldformulier

  Hierbij meld ik mij aan voor het kamp op 4 en 5 juni 2022

  Voor- en achternaam*

  Sepa Machtiging*
  Hierbij verklaar ik mij eenmalig akkoord met automatische incasso van 30 euro voor het kamp op 4 en 5 juni 2022. Het bedrag zal begin mei 2022 afgeschreven worden.

  Naam rekeninghouder*

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  IBAN rekeningnummer*

  Tijdens het kamp zullen foto's gemaakt worden. Deze zullen op onze website en op de facebook pagina van Gelregym geplaatst gaan worden met het doel ouders te informeren c.q. op de hoogte te houden van actuele activiteiten en gebeurtenissen tijdens het kamp. Mocht u hier bezwaar tegen hebben geef het dan hier aan.

  * = verplicht

  Maandag 17 jan. starten de lessen weer!

  Vrijdagavond heeft het nieuwe kabinet versoepelingen aangekondigd. Wij zijn blij dat we vanaf komende maandag weer kunnen starten met de lessen. Graag informeren we jullie over de nieuwe richtlijnen. 

  Mocht er een les niet door kunnen gaan omdat we geen trainers beschikbaar hebben bijvoorbeeld i.v.m. ziekte dan zal dat via de appgroepen, facebook en website kenbaar gemaakt worden!

  Sport, bewegen & corona vanaf 15 januari – alle leeftijden

  –        Alle sportactiviteiten, zowel binnen als buiten, voor alle leeftijden, zijn weer mogelijk. Dit geldt gedurende de hele dag.

  –        Publiek is nog niet toegestaan bij het sporten.

  –        Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.

  –        Sporten in groepsverband is toegestaan.

  –        1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Buiten het sporten om houdt je wel 1,5m afstand.

  Corona Toegangsbewijs (CTB)

  Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

  –        op binnensportlocaties zoals onze zaal. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.

  –        die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

  Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

  –        vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

  Mondkapjes

  Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

  –        binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.

  –        binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers.

  Deze week nog geen trainingen

  Beste ouders/verzorgers,
  I.v.m. de maatregelen is het nog niet mogelijk om weer te trainen. Doordat we nog niet binnen mogen sporten en wij niet beschikken over een verlicht buitenterrein, kunnen wij geen veilige omgeving bieden voor de trainingen. We wachten de persconferentie van aankomende vrijdag, 14 januari, even af en zullen u daarna informeren over de komende tijd. 
  Bedankt voor uw begrip.

  1-12 Aangescherpte Corona maatregelen voor de selectie

  Wij hebben te horen gekregen dat de wedstrijden, tot en met eind december, niet doorgaan. 
  Gezien de vele besmettingen heeft het bestuur besloten om ook de selectietrainingen op de zaterdagmorgen tijdelijk te stoppen, tot na de kerstvakantie. Als bestuur willen wij op deze manier ook bijdragen aan het verminderen van contact momenten.

  Mochten er kinderen zijn die thuis graag willen oefenen, kunt u hun trainer/trainster daarnaar vragen. 
  Met vriendelijke groet,
  Bestuur Gelregym

  27-11 Aangescherpte Corona maatregelen

  Beste leden ouders en verzorgers ,

  Gisteravond 26 november zijn er weer nieuwe strengere maatregelen afgekondigd door het kabinet.

  Dit houdt in dat er tot 18 december geen trainingen meer mogen worden gegeven in binnenlocaties. Na overleg hebben we helaas moeten besluiten om de lessen tot na de kerstvakantie stop te zetten.

  Voor wat betreft de selectie groepen op zaterdag en de wedstrijden wachten we nog op nader bericht van de bond. Zodra hier uitsluitsel over is dan zullen we jullie verder informeren.
  Dit weekend gaan de selectie lessen op zaterdag en zondag gewoon door.

  We wensen jullie in ieder geval een fijne vakantie, feestdagen en een goede jaarwisseling toe en hopen elkaar in januari weer in goede gezondheid terug te zien.

  Bestuur en leiding Gelregym