Inschrijfformulier nieuwe leden Gelregym

Inschrijfformulier nieuwe leden Gelregym

  Lesdag*

  Lestijd*

  Achternaam*

  Roepnaam*

  Voorletters*

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  Telefoon*

  Mobiel*

  Geboortedatum*

  E-mail*

  Sepa Machtiging*
  Hierbij verklaar ik mij, tot wederopzegging, akkoord met automatische betaling van de contributie zoals vastgesteld in de ledenvergadering van gymnastiekvereniging Gelregym.

  Naam rekeninghouder*

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  IBAN rekeningnummer*

  Verklaring goedkeuring voor foto- en/of beeldmateriaal kind(eren) voor:

  Commerciële doeleinden zoals publicatie in een krant, een brochure, website of ander reclame materiaal ten behoeve van Gelregym.

  Het plaatsen van zorgvuldig geselecteerde foto’s op b.v. facebook en Instagram met het doel ouders te informeren c.q. op de hoogte te houden van actuele activiteiten en gebeurtenissen die bij Gelregym hebben plaatsgevonden.

  Gelregym verklaart uitdrukkelijk dat de foto’s en/of video-opnamen alleen voor bovengenoemde doeleinden gebruikt zullen worden tijdens het lidmaatschap van Gelregym.

  Beheren ledenadministratie*
  Met het ondertekenen van dit formulier geeft u Gelregym tevens toestemming om uw ledenadministratie gegevens te beheren.

  * = verplicht

  Comments are closed.