Afmeldformulier

Afmeldformulier

  Achternaam*

  Roepnaam*

  Voorletters*

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  Telefoon*

  Mobiel*

  Geboortedatum*

  E-mail*

  Hierbij deel ik u mede dat bovenstaand lid bedankt voor de volgende lessen:

  Lesdag*

  Lestijd*

  Met ingang van*

  De reden van opzegging is:*

  Afmeldingen moeten uiterlijk vier weken voor het einde van het kwartaal worden ingediend.
  De opzegging gaat in op de laatste dag van het lopende kwartaal.

  * = verplicht


  Comments are closed.