Archive for Anita Werkman

Nieuwsbrief Gelregym juli 2022

In de bijlage vinden jullie de nieuwsbrief van Gelregym juli 2022. https://gelregym.nl/wp-content/uploads/2022/07/Nieuwsbrief-juli-2022-1.pdf

Mocht je de nieuwsbrief niet per email ontvangen hebben? Stuur dan even een bericht naar secretariaat.gelregym@gmail.com onder vermelding van naam en emailadres.

Info- en aanmelden kampdag op zaterdag 24 september 2022

Voor wie is deze Kampdag? Deze dag is voor de leden van Gelregym jonger dan 9 jaar. Wat houdt deze dag in? De Kampdag begint om 09.00 uur in onze eigen zaal en eindigt om 14.00 uur. We hebben gedurende de dag leuke activiteiten, dit zowel binnen- als buiten. We hebben een lunch en zorgen dat iedereen zijn buik vol heeft als hij/zij om 14.00 uur opgehaald wordt. Aanmelden kan via onderstaand formulier. De kosten zijn 5 euro, deze kunnen aan het begin van deze dag betaald worden.

  Voor- en achternaam*

  Geboortedatum*

  Telefoonnummer*

  E-mail*

  Lust/mag uw kind frietjes?*

  Mag uw kind iets niet eten?*

  Verklaring goedkeuring voor foto- en/of beeldmateriaal kind(eren) voor*:

  Het plaatsen van zorgvuldig geselecteerde foto’s op b.v. facebook en website met het doel ouders te informeren c.q. op de hoogte te houden van deze Kampdag dag.

  * = verplicht

  Notulen ALV Gelregym 21 mei 2022

  In de bijlage vinden jullie de ALV notulen gemaakt op 21 mei 2022.

  11 tot 16 juli: kijklessen en laatste week voor de vakantie

  In de week van 11 tot 16 juli zijn er in alle lessen kijklessen. U kunt dan de hele les in de zaal komen kijken naar wat uw kind het afgelopen jaar allemaal geleerd heeft. Deze week zal tevens de laatste week voor de vakantie zijn. We hopen op een gezellige opkomst.

  Gezocht op korte termijn! Bestuursleden en juryleden

  Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde, dit geldt ook voor Gelregym.

  Gelregym maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren kunnen turnen en/of freerunnen tegen een betaalbare contributie. Daarnaast worden er jaarlijks leuke activiteiten gepland zoals Sinterklaas, een Gelredag en Pinksterkamp.

  Momenteel kampen veel clubs met een tekort aan vrijwilligers, zo ook Gelregym.

  Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf leden waarvan één bestuurslid ons gaat verlaten en de anderen een drukke baan hebben en-/ of jonge kinderen. Graag doen we hierbij een oproep voor extra bestuursleden. Tijd: maximaal een paar uur per maand.

  We zoeken expertise op het gebied van vormgeving/communicatie (betreft aanpassingen op website/ facebook, maken van nieuwsbrieven en mail), achtervang bij in-uitgaande mail beantwoorden en bij de activiteitenplanning.

  Daarnaast kampen we bij de selectiewedstrijden met een groot jurytekort. Er zijn afgelopen seizoen meerdere wedstrijden afgelast vanwege deze reden. Jurylid worden en hiervoor een opleiding volgen is iets wat we vanuit Gelregym aanbieden. Voor het jureren staat een kleine vergoeding.

  Lijkt het je leuk om het bestuur te komen versterken of om jurylid te worden? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen.

  Henk Vos      : 06 22 44 51 46
  Johan Dogger    : 06 12 91 76 34

  Bij voorbaat dank. Namens het Bestuur Gelregym

  Henk Vos, Johan Dogger, Anita Werkman, Kelly Schelle en Manon Rodenburg

  Foto’s Pinksterkamp

  Hier vinden jullie de foto’s van het Pinksterkamp.

  Agenda algemene ledenvergadering 11 mei 2022

  Beste (ouders of verzorgers van) leden,

  Op woensdag 11 mei 2022 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). 

  Het volgende staat op de agenda

  1 opening
  2 notulen vorige ledenvergadering
  3 bestuurswisselingen
  4 financieel jaaroverzicht
  5 activiteiten en actualiteiten
  6 vaststellen budget en contributie komend jaar
  7 rondvraag
  8 sluiting

  Als bestuur hopen we op een mooie opkomst. 

  Nieuwsbrief Gelregym maart 2022

  Hier vinden jullie de nieuwsbrief van maart 2022. https://gelregym.nl/wp-content/uploads/2022/03/Nieuwsbrief-maart-2022.pdf

  Mocht je de nieuwsbrief niet per email ontvangen hebben? Stuur dan even een bericht naar secretariaat.gelregym@gmail.com onder vermelding van naam en emailadres.

  Algemene ledenvergadering op 11 mei 2022

  Op 11 mei 2022 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). Als bestuur hopen we op een mooie opkomst.

  4 en 5 juni pinksterkamp 2022

  EINDELIJK!!! Het leukste weekend van het jaar komt er weer aan.. KAMP! We gaan naar Didam.

  Wij beloven veel plezier en leuke activiteiten! Wij hebben er enorm veel zin in en hopelijk jullie ook!

  Het kamp is voor leden vanaf 9 jaar. Het kamp gaat door bij minimaal 50 aanmeldingen. Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 1 mei. De prijs van het kamp is dit jaar 30 euro. Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor het kamp. Er staat gelijk een éénmalige machtiging bij voor het kamp. De automatische incasso zal begin mei geïncasseerd gaan worden.

  Ps. Voor de leden jonger dan 9 jaar organiseren we in het najaar weer een kampdag. Informatie hierover volgt later.

  Aanmeldformulier

   Hierbij meld ik mij aan voor het kamp op 4 en 5 juni 2022

   Voor- en achternaam*

   Sepa Machtiging*
   Hierbij verklaar ik mij eenmalig akkoord met automatische incasso van 30 euro voor het kamp op 4 en 5 juni 2022. Het bedrag zal begin mei 2022 afgeschreven worden.

   Naam rekeninghouder*

   Straat*

   Huisnummer*

   Postcode*

   Plaats*

   IBAN rekeningnummer*

   Tijdens het kamp zullen foto's gemaakt worden. Deze zullen op onze website en op de facebook pagina van Gelregym geplaatst gaan worden met het doel ouders te informeren c.q. op de hoogte te houden van actuele activiteiten en gebeurtenissen tijdens het kamp. Mocht u hier bezwaar tegen hebben geef het dan hier aan.

   * = verplicht